محصولات جدید

ابداکشن بریس شانه
  • جدید

ابداکشن بریس شانه

آبداکشن بریس شانه یکی از محصولات شرکت طب و صنعت است که در کشور عزیزمان ایران طراحی و تولید شده میشود. از این محصول برای حفظ حدفاصل مناسب دست و...
158٬000 ‎تومان
بلوز، شلوار ، کلاه اتاق عمل
  • جدید

بلوز، شلوار ، کلاه اتاق عمل

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
9٬000 ‎تومان
گان ، شلوار ، کلاه اتاق عمل
  • جدید

گان ، شلوار ، کلاه اتاق عمل

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
9٬000 ‎تومان
گان جراحی و کلاه
  • جدید

گان جراحی و کلاه

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
7٬000 ‎تومان
گان اتاق عمل با قد ۱ متر تک
  • جدید

گان اتاق عمل با قد ۱ متر تک

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
5٬000 ‎تومان
کلاه اتاق عمل تک
  • جدید

کلاه اتاق عمل تک

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
1٬200 ‎تومان
شلوار تک اتاق عمل قد ۱ متر
  • جدید

شلوار تک اتاق عمل قد ۱ متر

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
5٬000 ‎تومان
بلوز تک اتاق عمل با قد ۱ متر
  • جدید

بلوز تک اتاق عمل با قد ۱ متر

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
5٬000 ‎تومان
لباس بیمار دایم بچه گانه
  • جدید

لباس بیمار دایم بچه گانه

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در...
70٬000 ‎تومان
کلاه اورژانس ۱۱۵
  • جدید

کلاه اورژانس ۱۱۵

کلاه اورژانس ۱۱۵ یکی از موارد کاربردی در انجام مانورها و ماموریت ها برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید بر چشمان امدادگران عزیز می باشد.  جنس...
42٬000 ‎تومان