لباس ایزوله بیمارستانی یا گان ایزوله – گان یکسره

گان تا قبل از دی ماه ۹۸ بیشتر برای اتاق عمل و پروسیجرهای بیمارستانی در بخش های عفونی تولید میشده. اما بعد از پاندمیک ویروس کرونا در سال گذشته تولید آن بسمت ابزار و کالاهای پیشگیری گرایش پیدا کرد. بگونه ای ای گان های ایزوله در مدل های مختلفی تولید می شود که از آن میتوان به گان های بلند، کوتاه، مچ دار، کش دوز، استریل و غیر استریل، با کلاه، با پاپوش و یا گرماژهای مختلف نام برد. جنس بکار رفته در این گان ها اسپان باند و یا کامپوزیت می باشد. اسپان باند نوعی پارچه ی بدون بافت می باشد که در آن تار و پودی برای دوخت بکار نرفته است. علاوه بر این برای به صفر رساندن انتقال عوامل بیماریزا و علی الخصوص ویروس هایی که در حد نانو میکرون هستند یک لایه لمینت بر روی لایه اسپان باند با حرارت و دستگاه های ویژه کشیده میشود که جنسش از پی وی سی می باشد. به این لایه نازک و عملی که بر روی پارچه اسپان باند انجام می شود لمینت شده می گویند. در تولید این لباس ها باید رعایت کامل مسایل بهداشتی و ایزوله انجام شود. چرا که این لباس در بخش های خاص بیمارستانی و توسط کادر درمان برای مواجه با بیماران عفونی ای است که در برابر عوامل بیماریزای ثانوی بسیار حساس می باشند . پس نباید خود گان ها آلوده باشند . البته در موارد حساس و اتاق عمل ا نوع گان های استریل استفاده می شود. در تولید نسل جدید این گان ها و سرپوشه ها ( گان سر و صورت با شیلد محافظ) نیز بگونه ای عمل شده که در استفاده طولانی مدت جریان هوا در سرپوشه و یا گان باعث گردش جریان هوا می شود و با ساعت ها استفاده عرق نمی کنید و همچنین گردش هوای موثر باعث تهویه بهتر راه های هوا می شود. درواقع با ورود  هوا به داخل گان و یا سرپوشه عمل تصفیه آن نیز انجام می شود. فیلتراسیون در گان های پزشکی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که کادر درمان در استفاده از گان برای تعویض آن با توجه به افزایش حجم کاری و کنترل عفونت ساعت های بیشتری استفاده می کنند. و همچنین تا جابجایی از بخش نمی توانند گان خود را تعویض کنند. در سایت مدی لایف انواع گان های بیمار و پرسنل کادر درمان، سرپوشه ها و کلاه های درمانی ارایه شده است. توضیحات هر محصول به صورت کامل و جامع داده شده است تا شما با مقایسه بین محصولات و بر حسب نیاز خود از میان آنها انتخاب کنید. در  مواردی که نیاز به سوال یا موارد سفارشی می باشد می توانید از کارشناسان ما در مدی لایف یاری جویید.