فهرست محصولات بر اساس برند Hydrofiber® Technology - تکنولوژی هیدروفیبر

این تکنولوژی بیشتر مطابق با شیوه سنتی پانسمان طراحی شده است که در آن از گاز، پنبه، ژل و آلوژینات استفاده شده میشود. توجه به خصوص در رابطه با تقویت و مراقبت از لایه اگزودا (لایه اطراف پوست) میباشد.

Hydrofiber® Technology - تکنولوژی هیدروفیبر 

یکی از محصولات شرکت Convatec کنواتک، محصولات تکنولوژی هیدوفیبر آن است. این تکنولوژی شامل یک مایع نرم و جاذب است که در اثر برخورد با ترشحات زخم تبدیل به ژل میشود که در نتیجه شرایط مناسب برای بهبود زخم را فراهم می آورد

عملکرد تکنولوژی هیدروفیبری در سه بخش زیر انجام میپذیرد:

 1.       بخش اول

با قرار گیری در لایه اگزودا (ترشحات)، باکتریها موجود در آن  را به دام می اندازد. 

 • محافظت از لایه پریواند پوست و در نتیجه کاهش درد و سوزش 
 • کاهش خطر زخم و عفونت مجدد در هنگام تعویض پانسمان

 

 1.       بخش دوم

جلوگیری و مینیمایز کردن لبه ها (کانتور) در بستر زخم 

 • کاهش بافت مرده و جلوگیری از رشد باکتری ها در اطراف و لبه های زخم 
 • حفظ رطوبت کافی در بستر زخم 

 

 1.        بخش سوم

درمان و بهبود زخم با ایجاد یک ژل چسبناک که با متصل شدن به بستر آن

 • تبدیل به یک ژل چسبناک در اثر برخورد با ترشحات زخم
 • واکنش ضدمیکروبی و پایدار بر روی فضای زخم (نقره یونی)

 

از مزایای این تکنولوژی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مدیریت عالی و بهینه لایه اگزودای پوست
 • سرعت جذب بالا
 • نیروی جذب متعادل به علت ژل مسدود کننده
 • ایجاد رطوبت متعادل
 • کاهش سوزش و درد
 • کاهش خطر عفونی شدن زخم
 • جلوگیری از افزایش بستر زخم
 • کاهش درد در هنگام تعویض پانسمان

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید