منو
Your Cart

 سـاعـات کـاری مدی لایف ، شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل : ۱۰ – ۱۷ (پنجشنبه‌ها تعطیل)

یک بار مصرف

دستمال و زیر انداز٬ دستکش٬ ماسک

تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز 10A بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده ت..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۱۰ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۱۲ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۱۵ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۲۰ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۲۱ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۲۲ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۲۳ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۲۴ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
تیغ بیستوری هاینز آلمان سایز ۱۱ بسته ۱۰۰ عددی Heinz Herenz Hamburgتیغ بیستوری و تیغ برش ساخت شرکت هاینز آلمان می باشد. این تیغ در بسته بندی ۱۰۰ عددی و بصورت استریل قابل عرضه می باشد. تیغ بیستوری یا اسکالپل بسیار برنده می باشد و در کاربردهای جراحی و یا حتی استفاده در منزل برای پروسیجر های ساده تا..
178,000 تومان
قیمت بدون مالیات:178,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 554 (47 صفحه)
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات