منو
Your Cart

با هم و در کنار هم کرونا را شکست میدهیم... منحصر به فرد باش! سلامت باش! خوشحال باش!

مراقبت از پوست

پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم ۱۰×۲۵ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۱۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. این پانسمان امکان حمام رفتن را به شما می دهد. پانسمان هیدروفیلم استریل و خود چسب می باشد که امکان بررسی روند بهبودی زخم را فراهم میکند.  فیلم و..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم ۱۲×۲۵ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۱۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. این پانسمان امکان حمام رفتن را به شما می دهد. پانسمان هیدروفیلم استریل و خود چسب می باشد که امکان بررسی روند بهبودی زخم را فراهم میکند.  فیلم و..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم ۲۰×۱۵ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۲۵ عددپانسمان شفاف هیروفیلم ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. این پانسمان امکان حمام رفتن را به شما می دهد. پانسمان هیدروفیلم استریل و خود چسب می باشد که امکان بررسی روند بهبودی زخم را فراهم میکند.  فیلم و..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم ۱۵×۱۰ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۲۵ عددپانسمان شفاف هیروفیلم ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. این پانسمان امکان حمام رفتن را به شما می دهد. پانسمان هیدروفیلم استریل و خود چسب می باشد که امکان بررسی روند بهبودی زخم را فراهم میکند.  فیلم و..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم ۷×۶ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۵۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. این پانسمان امکان حمام رفتن را به شما می دهد. پانسمان هیدروفیلم استریل و خود چسب می باشد که امکان بررسی روند بهبودی زخم را فراهم میکند.  فیلم و ل..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۳۰×۱۰ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۵ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ش..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۲۵×۱۰ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۵ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ش..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۲۰×۱۰ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۱۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۱۲×۱۰ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۱۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۱۵×۹ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۱۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ش..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۱۰×۹ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۵۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ش..
تماس بگیرید
پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس ۵×۷.۲ سانتی متر هارتمن Hydrofilm Plusحداقل سفارش ۵۰ عددپانسمان شفاف هیروفیلم پلاس ضد آب و ساخت شرکت هارتمن HARTMANN می باشد. پانسمان استریل و خود چسب دارای پد جاذبی که ترشحات زخم را بدون ایجاد چسبندگی جذب می کند. این لایه توسط فیلم و لایه نیمه تراوا پوشانده ..
تماس بگیرید
نمايش 1 تا 12 از 60 (5 صفحه)