منو
Your Cart

با هم و در کنار هم کرونا را شکست میدهیم... منحصر به فرد باش! سلامت باش! خوشحال باش!

بشر مدل کوتاه 100 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل کوتاه PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب ا..
48,000 تومان
بشر مدل کوتاه 50 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل کوتاه PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب ا..
46,000 تومان
بشر مدل کوتاه 25 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل کوتاه PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب ا..
48,000 تومان
بشر مدل کوتاه 10 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل کوتاه PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب ا..
68,000 تومان
بشر مدل کوتاه 5 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل کوتاه PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب ا..
67,000 تومان
بشر مدل بلند 250 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل بلند PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب از..
87,000 تومان
بشر مدل بلند 100 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بشر مدل بلند PIPبشروسیله ای  است برای همزدن ماده ها در آزمایشگاه ها ، که عموما استوانه ای شکل با ته تخت میباشند و همچنین دارای درجه بندی برروی بدنه میباشند. بشر های با اندازه های مختلف در بازار موجود است که فرد کاربر متناسب با نیاز خود اندازه مورد نیاز خود را تهیه میکند. جسن بشر ها اغلب از..
79,000 تومان
بالن سنجش حجم/بالن ژوژه 2000 میلی بسته 6 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بالن سنجش حجم/بالن ژوژه PIPارلن یا بالن ارلن مایریک نوع ظرف پرکاربرد مخروطی شکل که معمولا برای جوشاندن ماده ها در آزمایشگاه ها به کار میرود. ارلن ها دارای ته صاف و بدنه ی مخروطی و گردن استوانه ای شکل میباشد. ارلن ها دارای شکل های مختلف برای کاربرد های مختلفی میباشند.ویژگی های بالن سنجش..
840,000 تومان
بالن سنجش حجم/بالن ژوژه 5 میلی بسته 10 عددی PIP
جدید پیش سفارش
بالن سنجش حجم/بالن ژوژه PIPارلن یا بالن ارلن مایریک نوع ظرف پرکاربرد مخروطی شکل که معمولا برای جوشاندن ماده ها در آزمایشگاه ها به کار میرود. ارلن ها دارای ته صاف و بدنه ی مخروطی و گردن استوانه ای شکل میباشد. ارلن ها دارای شکل های مختلف برای کاربرد های مختلفی میباشند.ویژگی های بالن سنجش..
143,000 تومان
بالن ته گرد دهانه باریک PIP 10000
جدید پیش سفارش
بالن ته گرد دهانه باریک PIPارلن یا بالن ارلن مایریک نوع ظرف پرکاربرد مخروطی شکل که معمولا برای جوشاندن ماده ها در آزمایشگاه ها به کار میرود. ارلن ها دارای ته صاف و بدنه ی مخروطی و گردن استوانه ای شکل میباشد. ارلن ها دارای شکل های مختلف برای کاربرد های مختلفی میباشند.ویژگی های ارلن ته گ..
3,256,000 تومان
بالن ته گرد دهانه باریک PIP 6000
جدید پیش سفارش
بالن ته گرد دهانه باریک PIPارلن یا بالن ارلن مایریک نوع ظرف پرکاربرد مخروطی شکل که معمولا برای جوشاندن ماده ها در آزمایشگاه ها به کار میرود. ارلن ها دارای ته صاف و بدنه ی مخروطی و گردن استوانه ای شکل میباشد. ارلن ها دارای شکل های مختلف برای کاربرد های مختلفی میباشند.ویژگی های ارلن ته گ..
1,870,000 تومان
بالن ته گرد دهانه باریک PIP 2000
جدید پیش سفارش
بالن ته گرد دهانه باریک PIPارلن یا بالن ارلن مایریک نوع ظرف پرکاربرد مخروطی شکل که معمولا برای جوشاندن ماده ها در آزمایشگاه ها به کار میرود. ارلن ها دارای ته صاف و بدنه ی مخروطی و گردن استوانه ای شکل میباشد. ارلن ها دارای شکل های مختلف برای کاربرد های مختلفی میباشند.ویژگی های ارلن ته گ..
613,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 372 (31 صفحه)
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات